GPS Girando Por Salas és un circuit concebut per a la promoció de les músiques actuals, facilitar als artistes emergents un circuit de sales més enllà de la seva pròpia comunitat autònoma i potenciar la música en directe. Està patrocinat per l'Institut de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM) i coordinat per la Federació Coordinadora del Circuit de Músiques Populars.


GPS is a circuit designed to promote contemporary music, to provide emerging artists a circuit of venues to promote live music. It is sponsored by the Institute of Performing Arts and Music (INAEM) and coordinated by the Coordinating Federation of the Circuit of Popular Music.

Organitza/Organizer:

Ministerio de Cultura


Dates:

15 de març de 2018


Espais/Location:

Sunset Jazz Club


Preus/Prices:

8 euros


Estils/Styles:

Jazz i Músiques del Món/Jazz and World Music

 

© Girona Jazz 2018

Edicions anteriors/

Past editions:

GPS - Girando Por Salas