L’Hora del Jazz - Memorial Tete Montoliu és un festival organitzat per l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, amb concerts en diferents ciutats. Al 2017, Girona s’hi reincorpora gràcies a la col·laboració entre aquest festival i el Jacophonic.


The Jazz Hour - Memorial Tete Montoliu is a festival organized by the Association of Musicians of Jazz and Modern Music of Catalonia, with concerts in different cities. In 2017, Girona is reincorporated thanks to the collaboration between this festival and the Jacophonic.

Organitza/Organizer: 
Associació de Músics de Jazz i Música Moderna

Dates:
23 setembre de 2017

Espais/Location:
Terrassa Sunset Jazz Club

Preus/Prices:
Gratuït

Estils/Styles:
Jacophonic


http://amjm.org/cat/http://amjm.org/cat/

© Girona Jazz 2018

L’Hora del Jazz