El Dia Internacional del Jazz és una iniciativa impulsada per la UNESCO, en la que hi participen gairebé dos-cents països, amb milers de concerts i activitats a l’entorn el jazz. Girona hi participa de manera oficial des de la primera edició, al 2012.


The International Jazz Day is a UNESCO initiative, involving almost two hundred countries, with thousands of concerts and activities around jazz. Girona participates officially from the first edition, in 2012.


· 18.30 h/ 6:30 PM: Swing Cookies, Rambla

· 19 h/7 PM: Lluís Rodríguez Trio, Rambla

· 20 h/8 PM: ‘Round Midnight, Cinema Truffaut

· 23 h/11 PM:  Traç, Sunset Jazz Club

Organitza/Organizer:

UNESCO/Sunset Jazz Club


Dates:

28 i 30 abril/April 28th and 30th


Espais/Location:

Rambla de la Llibertat, Cinema Truffaut i Sunset Jazz Club


Preus/Prices:

concerts gratuïts, entrada cinema 4 €/concerts free admission, cinema 4 €


Estils/Styles:

Jazz 

© Girona Jazz 2018

Dia Internacional del Jazz

Edicions anteriors/

Past editions: