El Sunset Jazz Club és una sala de concerts dedicada a oferir música en viu de qualitat des de l’any 2001, tant jazz com d’altres estils afins com el blues, bossa nova, flamenc o tango. Durant la temporada estable hi ha actuacions pràcticament cada dia.


The Sunset Jazz Club is a concert hall dedicated to providing quality live music since 2001, both jazz and other related styles such as blues, bossa nova, flamenco or tango. During the stable season there are performances practically every day.

Organitza/Organizer:

Sunset Jazz Club


Dates:

1 d’octubre de 2017 al 29 de maig de 2018/October 1st until May 29th 2018


Espais/Location:

Sunset Jazz Club


Preus/Prices:

Activitats gratuïtes i de pagament


Estils/Styles:

Jazz, Blues, Tango, Flamenco, Bossa Nova...
 

© Girona Jazz 2018

Sunset Jazz Club

Edicions anteriors/

Past editions: